Bài trí phòng đọc sách hợp phong thủy

Bài trí phòng đọc sách hợp phong thủy

Nếu ngôi nhà của bạn có diện tích lốn, bạn có thể sử dụng phòng trống chưa được dùng để biến phòng đó thành phòng đọc sách. Nhưng nếu ngôi nhà của bạn quá hẹp thì bạn có thể tận dụng một phần phòng ngủ làm góc học tập và làm việc.
Để thiết kế một phòng đọc sách có bố cục hợp lý, hợp phong thủy, ngoài việc chú trọng đến chức năng và công năng sử dụng của căn phòng nhà thiết kế còn phải xác định vị trí của căn phòng dựa vào năm sinh của gia đình.

Bài trí phòng đọc sách hợp phong thủy 1

– Năm sinh có đuôi là “0” bao gồm: 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000… nên đặt phòng học phía Tây Bắc.
– Năm sinh có đuôi là “1” bao gồm: 1931, 1341, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001.7. phòng ở chính Bắc.
– Năm sinh kết thúc bằng số “2” bao gồm: 1932,
1942, 1952, 1962, 1972, 19827 1992, 2002… phòng ở Đông Bắc.
– Năm sinh kết thúc bằng số “3” bao gồm: 1933,
1943, 1953, 1963, 1973, 19837 1993, 2003… phòng ở chính Đông.
– Năm sinh kết thúc bằng sô” “4” bao gồm: 1934,
1944, 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004… phòng học phía Đông Nam.
– Năm sinh kết thúc bằng số “5” bao gồm: 1935,
1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005… phòng ở chính Nam.
– Năm sinh kết thú/ bằng số “6” và “8” bao gồm:
1936, 1946, 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, 2006, … 1938,
1948, 1958, 1968, 1978, .•988, 1998, 2008… phòng ỗ Tây Nam.
– Năm sinh kết thv c bằng số “7” và “9” bao gồm:
1937, 1947, 1957, 1967, L977, 1987, 1997, 2007, … 1939,
1949, 1959, 1969, 197’•, 1989, 1999, 2009… phòng ỏ chính Tây.
Nếu năm sinh của bạn không phù hợp với căn hộ mà bạn chọn, bạn có thể thay thế bằng năm sinh của vợ (hoặc chồng) bạn, hoặc con bạn. Trong số này chỉ cần có một năm phù hợp là đu’Ợc, cả gia đình đều có lợi.

Bình luận đã bị đóng.