Chon hướng nhà theo tuổi

Chon hướng nhà theo tuổi

Con người tính tuổi theo 12 con giáp, la bàn có 12 Địa chi. Tương xung được nói đến trong 12 con giáp là “Thất sát”.
Giả sử: Người tuổi Chuột (Địa chi Tý) và người tuổi Ngựa (Địa chi Ngọ) sẽ là Tý Ngọ tương xung; người tuổi Mão (Địa chi Mão) và người tuổi Gà (Địa chi Dậu), là Mão Dậu tương xung; người tuổi Hổ (Địa chi Dần) và người tuổi Khỉ (Địa chi Thân), là Dần Thân tương xung…
Như vậy trong Địa chi, cứ 7 Địa chi lại xuất hiệri một tương xung nên được gọi là Thất sát.
Bảng đối chiếu giữa tuổi và Địa chi:

Người có tuổi khác nhau thì thích hợp ở những căn phòng có phương vị khác nhau. Nếu kết cấu của nhà tương xung với tuổi, tức là có Thất sát.
Giả sử một người tuổi Chuột (Địa chi Tý), nếu ở phòng có lưng ở chính Nam hướng về phíà Bắc (phong thủy gọi là “Ngọ sơn Tý hưống”), tức là có hiện tượng tuổi và hướng nhà tương xung” hay còn gọi “Tý Ngọ tương xung”.
Hay một người tuổi Rắn (Địa chi Tỵ), nếu ở phòng có lưng ở Bắc Tây Bắc .hướng về phía Nam, Đông Nam, sẽ gặp phải trường hợp “Tỵ Hợi tương xung”.
Những ví dụ trên đều là sự kết hợp không tốt, không phù hợp, cần tránh khi chọn hướng nhà.
Chúng tôi xin đưa ra hai bảng “Tuổi và hướng nhà cần tránh” và “Tuổi và vị trí nhà” để các bạn tham khảo.

– Người tuổi Tý, Thân, Thìn do tam sát nằm ỏ phí? Nam, vì vậy không nên chọn nhà lưng ở phía Nam và mặt hướng phía Bắc.
– Người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu do tam sát nằm ở phía Đông nên không hợp vối nhà ở phía Đông, mặt hướng phía Tây.
– Người tuổi Dần, Ngọ, Tuất do tam sát nằm ở phía Bắc nên không thích hợp với nhà có lưng ở phía Bắc, mặt hướng phía Nam.
– Người tuổi Hợi, Mão, Mùi do tam sát nằm ở phía Tây nên không thể chọn những căn nhà có lưng ở phía Tây và mặt hướng phía Đông.
Những điều được nói ở trên thuộc về “tam sát lực” đối với những người có tuổi khác nhau, tác động của nó không phải là tuyệt đối, do vậy, nếu gia chủ biết sắp xếp đồ đạc phù hợp mà kết cấu Phong thủy của ngôi nhà tốt thì những ảnh hưởng xấu cũng không có trở ngại gì lớn.
Chon hướng nhà theo Ngủ hành
– Người mệnh Thủy thích hợp với Khảm trạch, có vị trí lưng hướng về phía Bắc và mặt hướng phía Nam. Nhà nên gần sông, hồ chứa nước (phải phối hợp vối phương tốt lành trong nguyên vận của năm xây nhà mới được coi là tiêu chuẩn tốt). Nếu đặt một bể cá, một chậu cảnh hay bể phun nước ở vị trí tài vị sẽ làm tăng thêm vượng khí.
– Người có mệnh thuộc Kim thích hợp với Đoài trạch có vị trí lưng hưống về phía Tây, mặt hướng phía Đông; hoặc là Càn trạch có vị trí lưng hướng về phía Tây Bắc, mặt hướng về phía Đông Nam. Trong phòng nên bày các đồ mỹ nghệ bằng Kim loại đại diện cho tiền tài.
– Người mệnh Thổ thích hợp vối Cấn trạch, có vị trí lưng hưống về phía Đông Bắc, mặt hướng phía Tây Nam và Khôn trạch có vị trí lưng hướng phía Tây Nam, mặt hướng phía Đông Bắc. Trong phòng nên bày những đồ mỹ nghệ bằng gổm sứ, đồ điện, đồ thắp sáng…
– Người mệnh Mộc thích hợp với Chấn trạch có vị trí lưng nhà quay hướng về phía Đông, mặt hưống phía Tây và Chấn trạch có vị trí lưng hưống Đông Nam, mặt hướng Tây Bắc. Xung quanh ngôi nhà nên có nhiều cây
cối, đặc biệt nếu gần vối công viên, trong phòng nên bày nhiều cây xanh.
– Người mệnh Hoả hợp với Ly trạch, có vị trí lưng nhà hướng về phía Nam, mặt hưống về phía Bắc. cần có đầy đủ ánh sáng, tránh nhà quá tôi tăm.
Chọn hướng nhà theo quẻ mệnh
Mệnh người được chia thành hai nhóm lớn, một nhóm gọi là “Đông tứ mệnh quái” (quẻ Đông tứ), nhóm còn lại là “Tây tứ mệnh quái” (quẻ Tây tứ), thuộc nhóm B.
– Người thuộc Đông tứ mệnh quái thích hợp vội “Đông tứ trạch”, tức là hưống ngôi nhà của người thuộc nhóm này.
– Người thuộc Tây tứ mệnh quái thích hợp vói “Tây tứ trạch”, tức là hưống nhà của người thuộc nhóm này.

Tương truyền rằng, vào thời vua Vũ trị Thủy, ở Lạc Thủy đã xuất hiện một con rùa thiêng, trên lưng rùa có hình vẽ của Lạc thư bao gồm: thứ nhất là Khảm quái (màu trắng) ỏ phương Bắc; thứ hai là Khôn quái (màu đen) ở phương Tây Nam; thứ ba là Chấn quái (màu ngọc bích) ở phương Đông; thứ tư là Tốn quái (màu lục) ở phương Đông Nam; thứ năm (không có quẻ, màu vàng) còn gọi là Ngũ hoàng; ỏ chính giữa (nếu là mệnh nam sẽ là Khôn quái, mệnh nữ là Cấn quái); thứ sáu là Càn quái (màu trắng) ở phương Tây Bắc; thứ bảy là Đoài quái (màu đỏ) ở chính Tây; thứ tám là Cấn quái (màu trắng) ở phương Đông Bắc; thứ chín là Ly quái (màu tía) ở phương Nam. Trên đây là nội dung của “Hậu thiên Bát quái” phối hợp với Lạc thư cửu tinh. Những người sinh ra ở thời điểm khác nhau sẽ có mệnh tương ứng không giống nhau, những ngôi nhà ở vị trí khác nhau cũng có những quẻ khác nhau.

Bình luận đã bị đóng.