Chọn ngày làm nhà

Chọn ngày làm nhà

Dựa vào kinh nghiêm và phong tục dân gian;
Nguyên tắc chọn ngày tốt nhất là ngày Rằm, ngày mồng Một mỗi tháng, nếu các ngày Rằm, Mồng Một đó không rơi vào các ngày Hoang ốc sau đây: Mùa xuân tránh ngày Thân/ mùa Hạ tránh ngày Dần/ mùa Thu tránh ngày Mão/ mùa Đông tránh ngày Dậu.
Và cần tránh ngày Sát chủ: Mùa xuân kỵ ngày Ngọ/ mùa Hạ kỵ ngày Tí/ mùa Thu kỵ ngày Dậu/ mùa Đông kỵ ngày Mão.
Dựa vào Ảm Dương Ngủ hành
Tìm quẻ ngày để biết hành của ngày đó, căn cứ vào Ngũ hành sinh khắc mà chọn ngày làm nhà, sửa chữa nhà, dọn nhà, cho thích hợp.
Tìm quẻ giờ để biết hành của giờ mà cúng động thổ hoặc sửa chữa hoặc cúng mừng dọn vể nhà mối. Những tính toán này theo âm lịch, cần am tường Ngũ hành và nội dung quẻ dịch mà tùy nghi ứng dụng, nếu xét thấy cần thiết.
Quy số theo chi đối với năm và giờ:
Tý (1), Sửu (2), Dần (3), Mão (4), Thìn (5), Tỵ (6), Ngọ (7), Mùi (8), Thân (9), Dậu (10), Tuất (11), Hợi (12).
Ngủ hành tương sinh và tương khắc:
Tương sinh: Thổ – Kim – Thủy – Mộc – Hoả.
Tương khắc: Thổ – Thủy – Hoả – Kim – Mộc.
Ngủ hành Bát quái:
Thổ: Khôn, Cấn.
Kim: Càn, Đoài.
Thủy: Khảm.
Mộc: Chấn, Tôn.
Hoả: Ly.

Phương pháp tìm quẻ ngày:
Tổng sô” ngày, tháng, năm chia cho 8, số dư là quẻ ngày (quẻ Thượng).
Ví dụ, Ngày 22 tháng 12 năm Ât Dậu (năm Dậu quy sô” là 10), ta có:
22+12+10=44: 8 = 5 lần dư 4 = Ngày Chấn thuộc Mộc (còn gọi là Lôi) = Quẻ Thượng là quẻ Lôi.
Phương pháp tìm quẻ giờ:
Tổng số’ giờ, ngày, tháng, năm chia cho 8, số’ dư là quẻ giờ (quẻ Hạ).
Ví dụ: Giò Thìn (quy số là 5), ngày 22 tháng 12 năm At Dậu, ta có:
5 + 22 + 12 + 10 = 49: 8 = 6 lần dư 1= giò Càn (còn gọi là Thiên, Kim) = Quẻ Hạ là quẻ Thiên.
Thiết lập trùng quái, ta có quẻ Lôi / Thiên Đại Tráng (Chấn trên, Càn dưới), trên tròi có sấm là quẻ Tráng. Quẻ này lợi cho việc cầu tài, cầu quan, nhưng bất lợi cho việc xây cất. Từ quẻ ngày và quẻ giờ, luận (lý, tượng, SỐ) với mệnh người chủ đầu tư mà quyết định công việc nên hay không nên khởi công xây cất nhà. Ví dụ, với người mệnh Thổ khởi công nhà ngày Địa là tốt, giờ cúng động thổ nên là giờ Địa / Phong Thăng (giò Thìn, 7 – 9 giờ sáng), là cát tường.

Bình luận đã bị đóng.