Chọn tuổi làm nhà

Chọn tuổi làm nhà

Người xưa quan niệm, khi chọn tuổi làm nhà gia chủ phải tránh tiến hành xây dựng vào các năm gặp hạn Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai.
Tuổi Kim. lâu
Tuổi Kim lâu nếu tiến hành xây dựng thì nguy cơ tai họa xảy đến cho gia đình là rất lốn. Kim lâu lại chia thành: Kim lâu thân, Kim lâu thê, Kim lâu tử, Kim lâu lục súc. Kim lâu thân là, làm nhà vào tuổi đó thì tai họa cho chính bản thân người làm nhà; Kim lâu thê là, làm nhà vào tuổi đó thì tai họa cho VỢ; Kim lâu tử là, làm nhà vào tuổi đó thì tai họa cho con cái; Kim lâu lục súc là, làm nhà vào tuổi đó thì chăn nuôi gia súc sẽ thất bại liên miên, lao động sản xuất hay mất mùa.
– Cách tính tuổi Kim lâu:
Lưu ý tuổi Kim lâu chỉ tính cho đàn ông, không tính cho đàn bà. Làm nhà chỉ theo tuổi đàn ông, không theo tuổi đàn bà.
Lấy tuổi (cả tuổi mụ) của người chủ gia đình chia cho 9, nếu dư 1 là gặp Kim lâu thân, nếu dư 3 là Kim
Để dễ nhớ người ta dùng bàn tay Kim lâu để tính
như sau:

Tính từ 1 tuổi ỏ dot số’ 1, 2 tuổi ở số 2… rồi cứ đếm theo chiều thuận các mũi tên đến năm tuổi, nếu năm tuổi gặp đốt sô’ 1 là Kim lâu thân, nếu gặp đốt số 3 là
Thí dụ: Người 28 tuổi nếu làm nhà thì có bị Kim lâu không?
+ Lấy 28 chia cho 9 dư 1, vậy tuổi 28 bị Kim lâu thân.
+ Đếm theo bàn tay Kim lâu: 1 tuổi ở đốt sô’ 1, 2 tuổi ở đốt số 2… 10 tuổi lại ở đốt số 1; 20 tuổi ở đốt sô’ 2… và 28 tuổi ở đốt số 1. Vậy 28 tuổi là Kim lâu thân.
Các tuổi chia cho 9 mà sô’ dư không phải các sô’ 1, 3, 6, 8 thì không phải tuổi Kim lâu.
Các tuổi mà đếm trên bàn tay Kim lâu không vào các đốt số 1 số 3, sô’ 6, và sô’ 8 thì không phải là tuổi Kim lâu.
Hoang ốc
Trên 6 đô’t ngón tay: 1 là Kiết là tốt, 2 là Nghi là tốt, 3 là Địa sát là xấu, 4 là Tấn tài là tốt, 5 là Thọ tử là xấu, 6 là Hoang ốc là xấu.
Bắt đầu từ đô’t 1 tính là 10 tuổi rồi đếm tiếp sô’ lẻ 11 ở sô’ 2, 12 tuổi ở sô’ 3, 13 tuổi ở sô’ 4… đến 19 tuổi lại ở sô’ 4. Và 20 tuổi bắt đầu ở sô’ 2, 21 tuổi ở sô’ 3…, 29 tuổi ở sô’ 5, 30 tuổi ở sô’ 3…
Nếu tuổi gặp sô’ 1 là tô’t, sô’ 2 là tô’t, sô’ 3 là gặp Địa sát là xấu, gặp sô’ 4 Tấn tài là tô’t, gặp sô’ 5 Thọ tử là xấu, gặp sô’ 6 là Hoang ốc là xấu.
Khi đếm tuổi gặp các sô’ 1 Địa sát, sô’ 5 Thọ tử, sô’ 6 Hoang ốc thì các tuổi đó không làm được nhà.

Vi viụ: Người 33 tuổi: Đốt sô’ 3 tính là 30 tuổi, số 4 là 31 tuổi, sô” 5 là 32 tuổi, sô” 6 là 33 tuổi, 33 tuổi là tuổi Hoang ốc.
Năm Tam tai
– Những người tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn bị Tam tai vào các năm Dần, Mão, Thìn.
– Những người tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất thì bị Tam tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất.
Những người tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu thì bị Tam tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu.
– Những người tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi thì bị Tam tai vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi.
Lưu ý: những năm bị Tam tai thì gia chủ không được làm nhà.
Chọn tuổi làm nhà phải chọn sao cho vừa không bị Kim lâu, Địa sát, Thọ tử, Hoang ốic, vừa không bị Tam tai.
Ví dụ: Người tuổi Đinh Tỵ (sinh năm 1977), năm 2009 là năm Kỷ Sửu, có nên làm nhà không?
+ 33 chia cho 9 dư 6. Số dư là 6 nên phạm tuổi Kim
lâu.
+ Coi sô’ 3 ở bàn tay Hoang ốc là 30, thì 33 tuổi trùng vào số 6 là bị Hoang ốc.
+ Tuổi Tỵ bị Tam tai các năm Hợi, Tý, Sửu. Năm 33 tuổi vào năm Sửu là bị Tam tai.
Kết luận: Vậy tuổi Tỵ 33 tuổi, năm Kỷ Sửu (2009) tuyệt đối không nên làm nhà.
* Tính sẵn các tuổi Kim lâu:
12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75.
* Tính sẵn các tuổi Hoang ốc: (gồm Địa sát, Thọ tử, Hoang ốc)
12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75

Bình luận đã bị đóng.