Lễ động thổ sau ngày mùng 3 Tết

Lễ động thổ sau ngày mùng 3 Tết

Động thổ nghĩa là động đến đất. Vậy lễ động thổ nghĩa là động tới đất, và trong khi động tới đất phải có lễ cúng Thổ Thần để trình xin bắt đầu động đến đất cho một năm mới.
Nguồn gốc lễ động thổ bắt đầu từ xa xưa. Nghi thức của lễ động thổ là: Đào một ao, ỏ giữa có một nền tròn: trên nền tròn có năm bệ, trên mỗi bệ đều có lễ Tam sinh gồm bò, dê, lợn. Lễ phục của các vị chủ tế và bồi bái đều màu vàng.
Xưa kia, tại Việt Nam lễ này cũng được tổ chức từ triều đình tới nhân dân, nhưng về sau lễ này chỉ còn tồn tại trong dân chúng. Còn tại triều đình, Thần Đất đã được tế trong dịp tế Nam Giao.
Hàng năm, sau ngày mồng ba Tết, tại các làng có làm lễ động thổ để cho dân làng có thể đào bới cuốc xới được. Thực ra, ngày làm lễ động thổ không nhất định là ngày nào, nhưng để giúp dân chúng tiện việc làm ăn, nhiều làng thường cử hành lễ này sau ba ngày Tết. Các bậc kỳ lão và quan viên được cử làm chủ tế và bồi tế để cúng Thần Đất. Lễ vật cũng gồm hương đăng, tfầu rượu, y phục và kim ngân đồ mã.
Trong buổi lễ, ông chủ tế với áo thụng xanh cuốc mấy nhát xuống đất để lấy một cục đất đặt lên bàn thờ, tường trình với Thổ Thần xin cho dân làng được động thổ. Sau buổi lễ động thổ này, dân làng mới được động tới đất. Ai cuốc xới trước lễ động thổ thì bị dân làng bắt vạ. Trong ba ngày Tết, nếu không may có ai mệnh chung, tang gia phải quàn lại trong nhà, đợi lễ động thổ xong mới được đào huyệt để an táng cho người đã khuất.
. Lể bồi hoàn địa mạch
Theo quan niệm của người xưa, khi một gia đình nào đó đào đất, lấp ao, khơi rãnh, xây tường không may làm tổn thương đến Long mạch, thì những người sống trong gia đình đó dễ gặp tai họa, vận rủi, điềm xấu… Do đó, gia chủ phải làm lễ bồi hoàn địa mạch để giải trừ tai họa, vận xấu.
Để tránh được tai họa thì gia chủ phải lấy nưốc ở ba con sông, hòa vói năm loại đất linh để nặn Thần Quy (Thần Rùa), cho chỉ năm màu vào thân Rùa. Sau đó, chọn các ngày Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên, Cường Nhật, Trùng Mậu, Trùng Kỷ rồi tìm nơi đào đất tạo thành hô bày lễ hoa quả ứng vối Ngũ hành (năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen (hoặc tím), cùng lễ mặn ứng với Ngũ hành, hoa năm màu, hương, vàng mã… khẩn cầu theo bài văn khấn bồi hoàn địa mạch.
VĂN KHẤN BỐI HOÀN ĐỊA MẠCH
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật.
– Con kính lạy Đức u minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát.
– Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy các Ngài Ngủ Phương, Ngủ đế, Ngủ nhạc Thánh đế, Nhị thập Tứ khí Thần quan, Địa mạch thần quan, Thanh long Bạch HỔ, chư vị Thổ thần cùng Quyến thuộc.
– Kính lạy các ngài Kim niên đương cai Tôn thần, Bản cảnh Thành Hoàng Tôn thần và các vị thần linh cai quản ở trong khu vực này!
Tín chủ chúng con là
Ngụ tại
Hôm nay là ngày… tháng… năm…
Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa, trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, xin bồi hoàn địa mạch. Tín chủ con có lời thưa rằng:
Bởi vì trước đây
Do tinh mờ mịt
Thức tỉnh hồn mê Đào đất lấp ao Gây nên chấn động Hoặc hởi khách quan Hoặc do chủ sự Tổn thương Long mạch Mạo phạm thần uy ảnh hưởng khí mạch
Nay muốn cho phong Thổ an hòa, gia đình chúng con mọi người được an bình, miễn trừ tai họa, nên tín chủ chúng con trượng uy Đại sĩ, nương đức Tôn thần, cung tọa bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, nguyện xin bảo hộ, chứng minh sám hối, thụ hưởng đan thành.
Tín chủ chúng con xin thành tâm cúng dâng ngài u minh Giáo chủ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các ngài Ngủ Phương, Ngủ Đế, Hậu Thổ nguyên Quân, Sơn Nhạc Đế quân, Đương Phương Thổ Địa, Thổ phủ Thần kỳ, hai mươi bốn khí Thần quan, hai mươi bốn Long Mạch Thần quan, hai mươi bốn Địa Mạch Thần quan, hai mươi bốn Sơn Địa Mạch Thần quan, hai mươi bốn hướng Địa Mạch Thần quan, Thanh long Bạch Hổ, Thổ bá, Thổ Hậu, Thổ Mãnh, Thổ trọng thần quan, Thổ phụ, Thổ mẫu, Thổ lương, Thổ gia Thần quan, Thổ tử, Thổ tôn, Thổ thảm, Thổ khôn Thần quan, Thổ Kỳ Ngủ Phương Bát quái, và các thần minh quyến thuộc, Kim niên Hành Khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Đương cảnh Thành Hoàng bản Thổ Đại vương và tấi cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.
Cúi xin thương xót tín chủ chúng con, nhận lời cầu thỉnh, chuẩn tâu sám tạ, giáng phó án tiền, thụ hưởng lễ vật nguyện cho:
Phong Thổ phi nhiêu
Khí sung mạch vượng
Thần an tiết thuận
Nhân sự hưng long
Sở cầu như ý
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Bình luận đã bị đóng.