Ngoại cảnh và đất đai – P2

Ngoại cảnh và đất đai – P2

SƠNTHỦY
Quan hệ giữa núi và nước, Quảng Thị .Địa Lý viết như sau: “Nước chảy theo núi, núi ngăn, nước dừng. Chỗ ngăn là vực. Nước bị chặn lại thì muốn vượt do vậy mà khí tụ lại. Nước mà không có núi thì khí tản mát, không phụ giúp được gì. Núi không có nước thì thành vô nghĩa. Núi như quân lính, nước như thành trì, nơi đóng quân mà không có thành trì không thành doanh trại. Núi như nhà, nước như tường, ở nhà cao mà không có tường thì lấy gì phòng giữ.
Núi như vua, nước như bề tôi, vua tôi hòa hợp, phong hóa mới thuần. Núi như chủ nhà, nước như khách khứa, chủ nhà và khách khứa ung dung, thì tình ý càng thân. Núi là thực khí, nước là hư khí. Đất càng cao thì khí càng đầy. Nước càng sâu thì khí càng lớn. Đất mỏng tất khí nhỏ, nước nông tất khí yếu”.
Như vậy núi và nước dựa vào nhau mà tồn tại, không thể bỏ qua núi mà lấy nước, cũng không thể bỏ qua nước mà lấy
núi. Núi thuộc nội khí (khí bên trong) như quân lính, như nhà, như vua, như chủ nhà. Nước thuộc ngoại khí (khí bên ngoài) như thành, như tường, như bề tôi, như khách. Trong ngoài hợp lại thành một chỉnh thể, không,thể tách rời.
❖ Son thủy như thế nào thì tốt?
Núi quí ở to lớn hùng vĩ, sông nước quí.ở uốn lượn quanh co.
❖ Có nãm trường họp xấu (dữ):
Núi cao nước xiết
Núi ngắn nước thảng
Núi áp sát cát mất dòng chảy
Núi lổn nhổn chảng có hình thể gì mà nước thì chảy nhiều ngả
Núi lộ mà nước chảy ngược.
❖ Có năm trường họp nữa cùng xấu
Nước tù (không có nguồn chảy về).
Bờ ruộng ngắn, nhỏ.
Vùng rảnh cạn khô, nổi cồn bãi.
Nước xoáy ngược ào ào.
Doi đất dịch chuyển.

ĐẤT ĐAI
Con người không sống trên không trung mà sống trên đất đai. Đất đai cho con người chổ ở, còn cho con người tài nguyên không bao giờ cạn. Con người yêu quý đất đai, gọi
đất là mẹ hiền. Nhưng đất đai cũng biến hóa khôn lường, thường xuyên bỡn cợt con người, lũ lụt, hạn hán, sâu bọ, nóng lạnh đều nguy hại đến cuộc sống của con người. Con người vừa nể vừa sợ đất, thờ cúng đất. Cách đây 2000 năm, con người đã thành tâm cúng tế đất đai.
Thời cổ với những hiện tượng lạ, chưa thể có một kết luận khoa học. Thế là người xưa cho rằng, nơi đó là đất lành, đất có sinh khí. Con người sống trên đất đó có thể sống lâu và giàu sang, người chết chôn ớ đất ấy có thể phù hộ cho người đang sống. Đất lành hay dữ, quyết định ở chỗ tụ khí hay không tụ khí. Do đó, người xưa từ ước định trở thành tập tục, không cho động thổ đào bới, là để không làm thương tổn địa khí, gây ra tai họa bất trắc. Hiện nay có nơi rất khó lấy đất của nông dân để làm đường bộ, đường sắt, hồ chứa nước, làm nhà máy, khai thác mỏ. Nông dân tìm mọi cách phá đám, lấy cớ hư hỏng phong thủy.

1. HÌNH THỀ ĐẤT ĐAI
Thuật tướng địa (xem đất) dùng hình thể để chi địa hình và địa thế. Hình và thế có phân biệt. Thuật phong thủy cho rang, ngàn thước là thế, trăm thước là hình, hình nhỏ hơn thế, thế lớn hơn hình. Thế là vién cảnh, hình là hình gần, hình là tích lũy của thế. Thế là tầm cao cùa hình, có thế rồi mới có hình, có hình rồi sau biết thế. Thế lập trước hình, hình hình thành sau thế. Hình nằm bên trong, thế nằm bên ngoài. Hình được thế ứng với mà có, thế có được là do hình gộp lại.
Thế ở cái đại thể, hình ờ cái nhỏ bé, thế quay lung lại thì hình không đậu, hình mà trườn đi thì huyệt không kết. Thế như thành quách tường rào, hình như lâu đài nhà cửa. Hình như mỏm núi đứng một mình, thế như cái đinh nhấp nhô.
Nhận ra thế hơi khó, nhìn thấy hình dễ hơn. Từ to đến nhỏ, từ thô đến tinh vi, từ xa đến gần, thế đến (lai thế) là gốc, hình ở (trú hình) là ngọn. Trái phải trước sau gọi là bốn thế, sơn thủy ứng với án, gọi là tam hình.
Thuật phong thủy sở dĩ phải xem xét hình và thế như vậy, vì coi thế là rồng đến (lai long). Rồng đến mà to, mạnh, lạ, chuyên, nghịch mới đem lại vận khí tốt. Rồng đến mà quá nhỏ, quá yếu, quá tầm thường, quá nhiều chi nhánh, quá cứng nhắc, thì hình được tạo nên sẽ không đẹp. Hình do thế tạo thành, hình lại quyết định huyệt tốt hay xấu. Hình phải đầy đặn, tích tụ, tăng khí, như vậy huyệt mới kết. Được huyệt tốt, người chết mới yên ổn, người sống mới phát đạt.
2. ĐẤT LÀM NHÀ Ở
Ăn ở là vấn đề hàng đầu sinh tồn của con người. Phong thủy của nhà cửa tốt hay xấu không những liên quan trực tiếp đến vận mạng tốt xấu của mình mà còn đến sự suy vượng của con cháu đời sau.
Do đó lúc xây nhà mới, nên nhờ người xem phong thủy để chọn được thế đất có phong thủy tốt. Lúc xây nhà mới, ngoài việc chọn chỗ tốt, ngày giờ khởi công (ở nông thôn là lúc cất nóc) cũng rất quan trọng. Nếu ngày giờ khởi công không tốt thì quá trình xây dựng hoặc thậm chí đã xây dựng xong cũng thường gặp phải việc xấu.
ở vùng núi thì xem thế núi, long mạch, mạch lớn thế lớn thì khí lổn. Mạch, khí là cơ bản, khí mạch thì phái coi trọng nước (thủy). Sơn thủy là để ứng dụng. Ở vùng có gò đồi, chọn nơi rộng rãi, thông thoáng, bốn phía chầu về, không có chỗ lở lói, sụt lở, trúng sâu, vừa rộng vừa dài, lại tàng phong nhất khí.
ở đồng bằng, thoạt nhìn hình như không có long mạch,
Thuật Phong Thủy nói rằng, bờ ruộng dù chỉ cao một tấc là long, bờ ruộng to nhỏ đều là long, lại còn xem nước (thủy). Có câu quyết như sau: “Đến đồng bằng không cần hỏi tống tích, chỉ cần xẹm nước uốn lượn biết chân long”, “Đất bằng thì xem nước, thủy thần ở vương mạch”.
❖ Đất ở thành phố
Đất ở thành thị chỗ cao là chính, chỗ ranh giới ngòi lạch nước chảy, không thể hưng vượng được. Một con đường là một tàng thủy. Phòng ốc đối diện là án sơn.
Đứng .trước cửa nhà không nên thấy đầu đường phố, đằng sau nhà không nên có đường phố chạy đâm thắng vào. Hai nhà đối cửa nhau, cửa nào cao hơn thì nghèo. Hai cửa bày hàng song song, cửa nào lớn thì giàu. Hẻm nhỏ, chạy thẳng vào nhà là thụ sát, nhà đối diện với nha môn, thành môn, ngục môn, là đại hung. Đối diện với cửa miếu, cửa kho, cửa cầu tiêu, thì không nên. Đối diện với Đền, Miếu thì nhiều tai họa. Đường phố đối với cửa thông ra giống như lưng cái cung thì khó khăn, thoái tài. Góc tường chiếu thảng’vào nhà hay bị thưa kiện.
❖ Đốt truyền tử luu tôn
. Nguyên tắc về dương trạch (nhà ở) và âm trạch (phần mộ) không khác nhau, nhưng sự liên hệ và ảnh hưởng của dương trạch quan trọng hơn.
Điều trọng yếu là phải phân biệt sự khác nhau ớ nơi sơn cốc và nơi bình nguyên (đồng bằng).
Ở chỗ đồng bằng một dãy đất rộng lớn mênh mông, thì phải lấy chỗ cao hơn mới tốt, nếu thấp hơn thì xấu. Nói là cao nhưng chi hơn nhau một vài thước ta, hay một hai tấc cũng là cao. Nhà ở đồng bằng thì cần chọn chỗ có nước nhiều tụ hội là tốt. Nhà ở vùng sơn cược thì cần chọn chỗ có
sương sa bao quây kín gió thì mới là tốt.
3. ĐẤT KÉT HUYỆT
Tìm huyệt tốt để mai táng cần chọn nhũng nơi có đặc điểm sau:
Nếu là nơi bùn lầy, nhưng trên vũng đọng có xuất hiện Thái cực vượng (những nét hoa văn hiện lên như thái cực đồ). Sắc bùn phải tươi nhuận, sáng đẹp, không dính tay. Quá khô hoặc quá ướt đều là huyệt nên tránh. Trong huyệt không có uế khí xông lên. Nếu được các điều trên dù là không phải đại huyệt củng không sợ là hung huyệt.
Như con người có các trọng huyệt trên thân thể, đất cũng có các huyệt địa, những huyệt địa rất quan trọng. Phép điểm huyệt đối với con người chi ảnh hưởng đến sinh mạng người đó, còn điểm mạch đất thì ảnh hường đến cả dòng tộc
Thuật tìm huyệt, điểm long mạch trong phong thủy cũng khó như kẻ học điểm huyệt trong võ học, phải có chan sư truyền dạy và chú tâm luyện tập.
Những huyệt đạĩ cát, đại hung rất khó nhìn ra, cho nên nhiều gia đình mong hậu vận phát đạt để con cháu phú quý, đã không quản ngại xa xôi, tốn kém, rước một chân sư phong thủy nuôi nấng trong nhà. Thông thường tìm được một huyệt tốt phải mất ba tháng cho tới ba năm, tất nhiên có khi chỉ vớ được thầy nói dựa thì vừa tốn tiền vừa tốn công. Các thầy phong thủy cũng có thể bào chữa sự sai lầm của mình bằng nhiều lý lẽ vì “thiên cơ bất khả lậu”.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 1 tỷ

Bình luận đã bị đóng.