Nguồn gốc: Nhân khẩu học

Nguồn gốc: Nhân khẩu học

Yếu tố bất ngờ, yếu tố mâu thuẫn, thay đổi trong cấu trúc ngành/cấu trúc thị trường, và nhu cầu quy trình – tất cả những nguồn gốc đổi mới đã được thảo luận từ chương 3 đến chương 6 – đều xuất phát từ phạm vi một doanh nghiệp, ngành công nghiệp, hoặc thị trường cụ thể. Mặc dù chúng có thể là dấu hiệu cho thấy những thay đổi bên ngoài – kinh tế, xã hội, kiến thức – nhưng chắc chắn chúng luôn xuất hiện bên trong ngành.

Những nguồn gốc đổi mới còn lại:

  • Nhân khẩu học;
  • Thay đổi trong nhận thức, ý nghĩ, tâm trạng;
  • Kiến thức mới đều xuất phát từ bên ngoài. Chúng là những thay đổi trong môi trường xã hội, triết học, chính trị, tri thức.

6_thai_do_cua_sep_khien_nhan_vien_hai_long7

Nguồn gốc: Nhân khẩu học

Nhân khẩu học là mọi thông tin về dân cư, bao gồm dân số, cơ cấu tuổi, chủng tộc, tình trạng việc làm, trình độ giáo dục, thu nhập. Trong tất cả các dạng thay đổi bên ngoài, thay đổi trong nhân khẩu học là rõ ràng nhất và đem lại kết quả dễ đoán nhất.

Thậm chí thông tin nhân khẩu học còn đi trước thời gian. Chúng ta có thể quan sát thấy hầu hết thành viên của lực lượng lao động Mỹ trong năm 2000 ngay tại thời điểm này (ngoại trừ một lượng nhân lực tiềm năng đáng kể hiện đang là trẻ em sinh sống ở nước ngoài, chẳng hạn Mexico). Tại các nước phát triển, tất cả những ai về hưu năm 2030 hiện đều đang là thành viên của lực lượng lao động, và trong phần lớn trường hợp họ sẽ tiếp tục công việc hiện tại tới khi về hưu hoặc qua đời. Phân tích số liệu về việc chọn ngành học của những người trong độ tuổi từ 20 đến 25 cũng cho ta biết nguồn nhân lực tiềm năng trong tương lai ở mỗi nhóm ngành nghề khác nhau.

Bình luận đã bị đóng.