Phép phối hợp nhà ở và số mệnh

Phép phối hợp nhà ở và số mệnh

Ta biết rằng, trong 24 sơn hướng, có 12 sơn là do Địa chi tạo thành, nếu như hướng cửa của nhà bạn mở ở 12 vị trí này, thì cứ 12 năm lại phạm vào Thái tuể. Mỗi khi Thái tuế lâm môn thì hung nhiều cát ít, trừ phi đương vận may có hào Tý.
Tư liệu về cá nhân con người, bao gồm các tham số giờ sinh, ngày, tháng năm sinh. Riêng năm sinh, trong phong thủy học gọi là “đương sinh Thái tuế”, qua 12 năm lưu niên trùng đúng vào chu kỳ năm sinh, gọi đây là “trực Thái tuế” nghĩa là phạm Thái tuế.
Ví dụ: Người tuổi Tý (Chuột), Lưu niên ở tuổi 13, 25, 37, đây là tuổi phạm Thái tuế.
Người xưa dạy rằng: “Mệnh trạch tương phôi”, bất luận là dương trạch (nhà ỏ) hay âm trạch (mộ), đều có phép đoán định nhất định. Sự phối hợp sâu sắc nhất của “Mệnh trạch tương phôi” là lấy chữ “Bát” để làm mệnh, sau đó lại phối hợp với phương vị tọa hướng. Đây được coi là phương pháp tương đối cơ bản, dùng quẻ năm để phối hợp vối Phong thủy, không phải là không ổn thoả, bởi vì Thái tuế chính là năm sinh, là một trong các bộ phận thuộc chữ “Bát”.
Dùng Thái tuế phối hợp vối phong thủy nhà ở, thông thường phân chia thành một số bộ phận.
Lục xung sát vị
Năm sinh là Thái tuế, qua chu kỳ 12 năm, năm cuối của chu kỳ là Thái tuế của bản thân (từ đây trở đi dùng từ năm CUỐI chu kỳ thay cho tên gọi Thái tuề). Như trên đã trình bày, 12 Địa chi phối ghép với 12 chu kỳ năm cuối: Tý gắn với Chuột, Sửu gắn vối Trâu, Bò, Dần với Hổ, Mão vói Mèo, Thìn vối Rồng, Tỵ vối Rắn, Ngọ với Ngựa, Mùi với Dê, Thân với Khỉ, Dậu với Gà, Tuất với Chó, Hợi với Lợn.
Phương vị tương xung với chu kỳ năm cuốỉ gọi là “lục xung sát vị”, ý nghĩa của “Lục xung” là chỉ vị trí tương đối của 12 Địa chi trên la bàn (xem hình 1).

Hình 1: Lục xung sát vị.

Tý Ngọ tương xung (Chuột, Ngựa tương xung).
Sửu Mùi tương xung (Trâu, Dê tương xung).
Dần Thân tương xung (Hổ, Khỉ tương xung).
Mão Dậu tương xung (Mèo, Gà tương xung).
Thìn Tuất tương xung (Rồng, Chó tương xung).
Tỵ Hợi tương xung (Rắn, Lợn tương xung).
Tại vị trí Lục sát, không được mở cửa, ngăn phòng, xây bếp, kê giường nếu không sẽ phạm vào vị trí lục sát, bởi vì vận khí của con người lặp đi lặp lại theo chu kỳ, lúc rủi lúc may, lúc khỏe lúc yếu, ở trong nhà mình mà luôn thấp thỏm bất an.
Giả sử trường hợp: Một người tuổi Chuột và chu kỳ năm cuốĩ (Thái tuế), mở cửa nhà mình về hướng Nam. Mỏ cửa ở hướng Nam là phạm vào vị trí lục sát, nếu vẫn ở trong ngôi nhà đó thì sẽ gặp nhiều bất lợi trong cả cuộc sổng và công việc. Phép hóa giải có thể chọn “Tam hợp quý phương”, còn có tên gọi khác là “Phúc nguyên” để kê giường, đặt bếp (xem hình 2).

Hình 2: Hóa giải lục sát.

Vị trí tương hình xung
Tương hình là do có sự ảnh hưởng của tam hợp phương (hướng tam hợp) và tam hội phương (hướng gặp nhau) tạo thành, mòi xem bảng sau.

Tại vị trí tương hình xung nếu gia chủ vẫn quyết định mở cửa, kê giưòr g, đặt bếp, thì nguy cơ trong cuộc sống hàng ngày chủ :ihà luôn bị người đời dị nghị thị phi, công tác không Ihuân lợi. Phép hóa giải, tại Tam hợp quý phương và lụ: hợp cát phương xếp đặt các vị trí quan trọng (mỏ cửa, kê giường, đặt bếp).
Tam hợp quý vị
Tam hợp quý vị :òn gọi là Phúc nguyên. Tam hợp có nghĩa là cứ cách ba lại có một hợp (xem hình 3).

Hình 3: Vị trí của tam hợp.

Nếu như gia chủ tiến hành các việc như mở cửa, ngăn phòng, mở bếp, kê giường ở vị trí Tam hợp quý, thì cho dù cò là trong công tác hay là trong giao tiếp đều chủ động chiếm thế thượng phong, được mọi người giúp đỡ, trong Phong thủy gọi những người trong trường hợp này là “quý nhân”. Nếu như xả nước tại vị trí tam hợp, gia chủ càng hưng vượng. Tại vị trí “phóng thần” chủ nhà càng bình an.
Còn về vị trí tam hợp trong la bàn, cứ phân la bàn thành ba phần là thành.
Lục hơp cát vị
Lục hợp là chỉ tổ hợp của 6 vị trí tương hợp (xem hình 4). Nếu như tại vị trí lục hợp cát mà gia chủ quyết định mở cửa, ngăn phòng, xây bếp, kê giường, thì vận khí chủ nhà hanh thông thuận lợi, công tác vui vẻ. Nếu như ở vị trí này phóng Thủy (xả nước) thì tài vận của gia chủ sẽ càng hưng vượng.

Hình 4: Lục hợp cát vị.

Dưới đây là một số ví dụ điển hình về vị trí tương xung sát. Tương hình xung và sự biến hóa của vị trí Tam hợp quý, Lục hợp cát.
Trường hợp: Tương xung sát.
Một người tuổi Gà phạm vào Thái tuế ở trong một ngôi nhà ở vị trí sau (xem hình 5).
Người tuổi Gà, vị trí xung sát ở Mão, Tương hình xung ở Dậu, Tam hợp quý ở Tỵ và Sửu, Lục hợp cát ở Thìn. Ngôi nhà trên ngoài mỏ cửa ỏ vị trí đại hung ra, các bộ phận quan trọng khác đều đặt ở vị trí cát lợi, nên người tuổi Gà sông trong ngôi nhà này cát lợi nhiều, hung sát ít.

Hình 5: Cửa mở ỏ vị trí đại hung.

Trường hợp 1: Một người tuổi Trâu, vị trí Lục xung sát ở Mùi (hướng Tây Nam lệch Nam); vị trí Tương hình xung ở Tuất (hướng Tây – Bắc lệch Tây); vị trí Tam hợp quý ở Tỵ (hưống Đông Nam lệch Nam) và Dậu (hướng chính Tây), vị trí Lục hợp cát ở Tý (hướng chính Bắc).
Tại vị trí mở cửa chính và xếp đặt các vị trí quan trọng trong ngôi nhà dưới đây, cát nhiều hung ít (xem hình 6).

Hình 6: Cửa mở chính hướng Tý (chính Bắc) đại cát.

Một ngôi nhà hưng thịnh là ngôi nhà chọn được vị trí cát lợi. Ngoài việc chọn vị trí cát lợi để mở cửa chính, ngăn phòng, đặt bếp ra, việc sắp đặt vị trí cúng bái, kê giường, vị trí trước, bàn ghế, đồ điện… ta cũng nên đặt ở vị trí cát lợi. Nếu bạn còn nghi ngờ về ảnh hưởng của Phong thủy đến việc sắp đặt nội thất thì cũng không cần phải chọn đặt ở những nơi cát lợi? Cho dù trong nhà có một số vị trí xấu, nếu ta biết cách sẽ hóa giải được các điểm hung sát đó, nhằm bảo đảm cho cả nhà có được cuộc sông phúc thọ khang ninh.
Tại những vị trí hung sát, ngoài việc rất kỵ mỏ cửa thì ngăn phòng, đặt bếp ra, việc sắp đặt nội thất cũng không nên đặt ở vị trí xấu, bởi vì tại vị trí Lục xung sát và Tương hình sát đều sẽ sinh ra những thứ mang tính bài xích sinh mệnh, thậm chí là có hại cho sức khỏe. Nếu cửa chính đã mở ở vị trí xấu, tuyệt đối không được sửa chữa lại, mà chỉ nên tăng cường sức mạnh cho các vị trí khác ở vào khu vực Lục hợp cát (ngăn phòng, đặt bếp, kê giường, hoặc đặt vị trí thò cúng) nhằm tạo ra hướng Tam hợp quý ắt hẳn điểm xấu do cửa chính gây ra. BỞI Tam hợp quý có thể hóa giải được Lục hung sát và Tương hình hung.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá tốt

Bình luận đã bị đóng.