Quan niệm của người xưa vể việc chọn đất làm nhà theo Phong thuỷ – P2

Quan niệm của người xưa vể việc chọn đất làm nhà theo Phong thuỷ – P2

Trong quá trình xem xét phương vị thì Tiên thiên Bát quái của Phục Hy để phối hợp Âm Dương. Hậu thiên Bát quái của Văn Vương để xếp các Hào tượng.
Ra đến địa hình cụ thể thì khu đất có thê bằng phang là Dương, thì gò đống nổi cao lại là Âm. Đất sơn cước cương dũng nên chọn làm nhà, đặt mộ ở nơi có mạch nhỏ (long gầy). Đất bình dương bằng phang nên chọn vị trí cao để toạ lạc (đột khởi). Khu đất đẹp bên trái có Thanh long (mạch nưốc). Bên phải có Bạch Hổ (dường dài), thê đất đằng trước có ao đầm toả rộng (Chu Tưốc), đằng sau có gò tròn tựa lưng (Huyền Vũ). Long là Dương, Hổ là Âm. Long – Hổ tương nhượng thì gia đình hoà thuận, trai gái sum vầy.
Chọn các thế đất, cách chọn hướng, suy cho cùng sau khi loại bỏ những điều thần bí và mê tín thì cũng chọn địa điểm hợp với điều kiện địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, vi khí hậu cho môi trường sông được thoả đáng.
Thuật phong thuỷ nghiên cứu những vận động tự nhiên của môi trường sống của con người để mưu cầu sự tiện nghi trong cuộc sống gắn liền với thiên nhiên. Gặp hướng nghịch thì dùng giải pháp che nắng, chắn gió.
Phong thuỷ ghi lại dấu của một hiện tượng văn hoá xưa. Đời nay biết mà xem người xưa mưu cầu tiện nghi cuộc sống ra sao. Thực ra thì người xưa chế tác ra thuật phong thuỷ cũng chỉ là cách tìm hiểu thiên nhiên và sự vận động của thiên nhiên rồi hạn chế tác động tiêu cực của thiên nhiên để chung sông vối môi trường sao có lợi nhất cho con người.
Phương vị theo Ngũ hành thì chính giữa là hành Thổ, Bắc thuộc hành Thuỷ, Đông thuộc hành Mộc, Nam thuộc hành Hoả, Tây thuộc hành Kim. Còn cách gọi khác: Thuỷ là nhuận hạ, Hoả là Viên thượng, Mộc la Khúc trực, Kim là Tòng cách, Thổ là Gia tường. Đó là Chính – Ngũ – Hành.
Thuật phong thuỷ chú ý đến toạ sơn, hướng thượng, thực tế Ngũ hành chỉ sử dụng tứ hành cho nên còn có tên của Ngũ hành là tứ kinh Ngũ hành.
Dần, Ngọ, Tuất hợp thành nhóm Hoả. Tỵ, Dậu, Sửu hợp thành nhóm Kim. Thân, Tý, Thìn hợp thành nhóm Thuỷ. Tân, Mão, Mùi hợp thành nhóm Mộc. Mỗi nhóm có ba phương: sinh, vượng, mộ hợp thành nên gọi là tam hợp Ngũ hành.
Bát quái Ngũ hành phân biệt khác với chính Ngũ hành và các loại Ngũ hành khác. Bát quái Ngũ hành chủ trương lấy hình thể ghép thành cụm mà luận Ngũ hành. Bát quái là Càn, Khôn, Chấn, Cấn, Ly, Khảm, Đoài, Tốn.
Theo đồ Tiên thiên Bát quái thì Càn ỏ Nam, Khôn ở Bắc, Ly ở Đông, Khảm ở Tây, Đoài ở Đông Nam, Chấn ở Đông Bắc, Tốn ở Tây Nam và Cấn ỏ Tây Bắc. Đến Hậu thiên Bát quái thì địa vị của tám quẻ hoàn toàn thay đổi. Sự thay đổi này do luận lý Âm Dương giao hoà và tạo nên.
Càn là Dương thuần, hút khí âm của Khôn biến thành Tốn. Càn biến hoá lần hai thành Ly, biến hoá lần ba thành Đoài. Khôn là Âm thuần đoạt dương khí của Càn biến lần đầu thành Chấn, lần hai thành Khảm, lần ba thành Cấn. Luận vào Ngũ hành thì Chấn thuộc Mộc, Canh ghép vói Chấn, Hợi Mùi phối hợp với Chấn do đó Canh, Hợi, Mùi đều thuộc Mộc. Tốn thuộc Mộc, Tân ghép vối Tổn, do đó Tân cũng thuộc Mộc. Càn thuộc Kim, Giáp ghép với Càn nên Giáp cũng thuộc Kim. Đoài thuộc Kim. Đinh ghép vối Đoài, Tỵ, Sửu phốỉ hợp với Đoài nên Đinh Tỵ, Sửu đều thuộc Kim. Khảm thuộc Thuỷ, Khảm phối hợp vối Quý, Quý thuộc Thủy, Thân, Thìn phối hợp với Khảm nên cũng thuộc Thuỷ. Ly thuộc
Hoả. Càn phối hợp với Nhâm thuộc Hoả Dần, Tuất hợp với Ly nên cũng thuộc Hoả. Khôn thuộc Thổ. At ghép với Khôn nên cũng thuộc Thổ. Bính ghép với Cấn nên Bính cũng thuộc Thổ.
Tượng trưng của Bát quái thì Càn là Tròi, Khôn là Đất, Cấn là Núi, Khảm là Nước, Đoài là Đầm nưốc, Ly là lửa, Chấn là Sấm và Tổn là Gió.
Chu Dịch chỉ rõ: Vạn vật ra đời từ Chấn, Chấn là phương Đông, bình tại Tốn, Tốn là Đông Nam, Ly là sáng sủa, vạn vật gặp nhau nên Ly là phương Nam. Thánh nhân quay mặt về phương Nam để xét việc thiên hạ. Khôn là Đất nuôi vạn vật. Đoài là giữa mùa Thu, là sỏ thuyết của vạn vật. Càn chỉ phương Tây Bắc, nơi âm dương sát kề nhau. Khảm là nưốc, là phương chính Bắc, là nơi quy tụ của vạn vật. Cấn chỉ Đông Bắc, là nơi kết thúc và cũng là nơi mỏ đầu của mọi việc.
Hồng phạm Ngũ hành phân biệt khác trên như
sau:
Giáp Dần Thìn Tôn Mậu Khảm Tân Thân thuộc Thuỷ
Chấn Cấn Tỵ thuộc Mộc
Ly Nhâm Bính Ất thuộc Hoả
Đoài Đinh Càn Hoài thuộc Kim
Sửu Quý Khôn Canh Mùi thuộc Thổ
Trên đây là loại Ngũ hành thông dụng. Ngoài ra còn nhiều loại Ngũ hành khác như: Tứ sinh Ngũ hành, Song sơn Ngũ hành, Huyền không Ngũ hành, Hưống thượng Ngũ hành, Nạp âm Ngũ hành, Địa chi Ngũ hành…
Cụ thể của phong thuỷ thì thế đất tròn là Kim, thế dài là Mộc, thê nhọn là Hoả, thê vuông là Thổ, thế như sóng gỢn là Thuỷ.
Khi chọn đất phải dựa vào Ngũ hành tương sinh mà luận đoán. Tránh Ngũ hành tương khắc.
Ví dụ trường hợp: Khi Thuỷ gặp Thuỷ thường dẫn đến điều không tốt, gia đình dâm loạn. Phương Bắc là Thuỷ mà có nưóc ngấm vào nhà, vào mồ thì không tốt. Phương Nam là Hoả mà có thế đất hình tam giác nhọn, như thế Hoả gặp Hoả phong thuỷ đoán rằng ở nơi đất ấy thường sinh kiện tụng. Phương Tây thuộc Kim mà có thê đất dáng tròn (Kim hình) thì nhà như thế của cải ùn ùn kéo đến. Phương Đông thuộc Mộc mà thế đất lại có hình dài (Mộc hình) gia chủ sẽ có con cái đuề huề, giàu sang phú quý.
Đốì vối mảnh đất làm nhà hay nơi huyệt táng, nếu lấy vị trí ngôi nhà hay ngôi mộ làm mốc phương vị thì phong thuỷ gọi bên trái là Thanh long, bên phải là Bạch Hổ, đằng trưốc là Chu Tưốc, miếng đất ngay sát nhà là Minh đường, đằng sau là Huyền Vũ.
Tốt nhất thì bên trái có dòng nước nhỏ chảy lững lò cho đúng nghĩa Thanh long (con rồng xanh). Bên trái có nước chảy theo dòng, cha và con trai đều thànhd dạt. Bên phải có Bạch Hổ (hổ trắng) lại có đường dài men theo rìa đất thì con gái trong nhà đảm đang sung sướng. Bạch Hố mà lại có đình chùa miếu mạo hoặc vũng úng ngập là điều kiêng kị. Đất ở như thế dễ sinh tử biệt trong nhà. Trước nhà có ao hồ ôm đảo nhỏ hình tròn thì con gái trong nhà vẻ vang phú quý. Chu Tước có sông dài bao bọc làm thành án thư như hình cái bàn kê trước nhà, trước mộ thì con cái trong nhà giàu sang hiển vinh. Thế đất này gọi là Thiên cát (có lầu gác nhà trời). Sau nhà thế đất đùn tròn như mây đùn, xúm xít sum vầy gọi là Huyền Vũ có thế bích dài (đài biếc), lộc không được để hô” sâu. Nếu không, người ở trong nhà chết yểu.
Núi non, sông nưốc, thiên nhiên, gò đống long mách sắp xếp trên mặt đất đã tạo hoạ phúc cho con người. Phong thuỷ có nhiệm vụ tìm ra chỗ ở, chỗ táng cho người ở, con cháu người táng được điều lành, được phúc ấm. Muôn có thế đất như ý phải học qua lý khí và thấu tìm. Điều hết sức quan trọng trong phong thuỷ là bản thân con người phải tu nhân tích đức. “Tiên tích đức, hậu tầm long”.

Bình luận đã bị đóng.