Duyệt bởi
Thẻ: Bán nhà

Ngoại cảnh và đất đai – P2

Ngoại cảnh và đất đai – P2

SƠNTHỦY Quan hệ giữa núi và nước, Quảng Thị .Địa Lý viết như sau: “Nước chảy theo núi, núi ngăn, nước dừng. Chỗ ngăn là vực. Nước bị chặn lại thì muốn vượt do vậy mà khí tụ lại. Nước mà không có núi thì khí tản mát, không phụ giúp được gì. Núi không có nước thì thành vô nghĩa. Núi như quân lính, nước như thành trì, nơi đóng quân mà không có thành trì không thành doanh…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Ngoại cảnh và đất đai

Ngoại cảnh và đất đai

KHÍ Khí là khái niệm phổ biến, quan trọng của thuật phong thủy. Có sinh khí, tử khí, dưong khí, âm khí, thổ khí, địa khí, thừa khí, tụ khí, nạp khí, khí mạch, khí mẫu… Khí là nguồn gốc của vạn vật, khí biến hóa vô cùng, khí quyết định họa phước của con người. Thuật phong thủy cho rằng khí biến hóa vô cùng. Khí có thể biến thành nước, cũng có thể tích tụ nước thành sông…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Vấn đề tương phối của mệnh trạch

Vấn đề tương phối của mệnh trạch

Vấn đề tương phối của mệnh trạch Nếu như Lưu niên cát tinh (sao tốt) chiếu đến đúng vị trí cát của chủ nhân thì cát lại càng thêm cát. Nêu như Lưu niên cát tinh chiếu đến đúng vị trí hung của chủ nhân, thì cát sẽ giảm đi, nhưng vẫn còn cát. Còn nếu như Lưu niên hung tinh chiếu đến vị trí cát của chủ nhân thì hung sẽ giảm đi. Trường hợp xấu nhất là đã…

Đọc Thêm Đọc Thêm